Onderwerp 1
Onderwerp 2
Onderwerp 3
Onderwerp 4
Onderwerp 5
alpha-energieadvies_website-def14002007.jpg Alpha Energie-advies levert integrale adviezen : energiebesparing, verlichting, ventilatie, binnenklimaat en bouwfysische aspecten

Alpha Energie-advies

Producten

Maatwerkadvies utiliteit
Het maatwerkadvies is maatwerk, daarom worden de doelen, aandachtspunten en oplossingsrichtingen in overleg met u vastgesteld. Alpha Energie-advies levert u dus geen standaardteksten zoals veel andere adviesbureau's. Tussentijds rapporteren wij aan u over onze bevindingen, en in overleg worden de verdere uitwerking van het onderzoek en het advies vorm gegeven.
Energielabel utiliteit
Vanaf 1 januari 2013 wordt een energielabel onmisbaar bij verkoop van utiliteitsgebouw. Zonder energielabel kan dan geen eigendomsoverdracht bij de notaris meer plaatsvinden.
Huurders van gebouwen zoals kantoren en winkels, betalen bij een nieuw contract 10% minder huur als er geen label is.
Energielabel woningbouw
Vanaf 1 januari 2013 wordt een energielabel onmisbaar bij verkoop van een woning. Zonder energielabel kan dan geen eigendomsoverdracht bij de notaris meer plaatsvinden.
Woninghuurders in de vrije sector betalen bij een nieuw contract 10% minder huur als er geen label is.
Maatwerkadvies woningcomplexen
Een maatwerkadvies is bijna onmisbaar: bij uitbouw of verbouwing van een bestaande woning. Dit maatwerkadvies geeft u de nodige informatie om uw bouwproject ook een energiezuinig project te maken, en geeft tevens de informatie om te komen tot een beter binnenklimaat. Bij aankoop en verbouwing van een woning is het maatwerkadvies nodig om voor de renterteductie van 1 tot 1,5% van de "groene hypotheek" in aanmerking te komen. Wanneer een woning verbouwd wordt, is dat hét moment om meteen - tegen lage meerkosten - een fikse energiebesparing en een beter binnenklimaat te bereiken.
Maatwerkadvies woningbouw
Onze maatwerkadviezen helpen u om bij de beslissing over verbetering, duurzame renovatie dan wel sloop van verouderde wooncomplexen de juiste keuze te maken. Wij nemen daarbij, naast de verbetering van het energielabel, de benodigde investeringen, de terugverdientijd en de te verwachten verhoging van de huuropbrengsten mee.
Een labelverbetering van G naar A (32 punten extra in WWS): toegestane huurverhoging € 1800 per jaar. Wij informeren u graag over nadere details.