alpha-energieadvies_website-def14006013.jpg Alpha Energie-advies levert integrale adviezen : energiebesparing, verlichting, ventilatie, binnenklimaat en bouwfysische aspecten

Alpha Energie-advies

Agentschap.nl
deze link verbindt u met de deelsite van Agentschap over Energie & Gebouwde Omgeving. Daar vind u onder andere informatie over (ontwikkelingen met betrekking tot) de energieprestatieadvisering en het energielabel.
Infomil
Kenniscentrum InfoMil is een site van de rijksoverheid die heel veel inhoudelijke (en minder beleidsmatige) informatie over energie en milieu geeft. Veel links naar allerlei onderwerpen.
Geschillencommissie Energielabel
Via deze link komt u in contact met de commissie die de klachten over het energielabel behandelt, als u daar met uw energielabel-adviseur niet uitgekomen bent. U kunt alleen klachten indienen over een koopwoning.
KBI
Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector: beheert diverse beoordelingsrichtlijnen (BRL's) voor de bouwsector, waaronder de BRL 9500 (energieprestatieadvisering). Op de site alle info over de bedrijven en personen die de gecertificeerde diensten mogen verrichten.
Frisse Scholen
deze link verbindt met de deelsite van Agentschap.nl over het project Frisse Scholen. Veel inhoudelijke informatie en voorbeelden. Ook veel nuttige links.
Platform Duurzame huisvesting
Duurzaam Gebouwd
diverse brancheorganisaties uit de bouw- en installatiewereld, verenigingen, overheden, kennisinstituten, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten hebben zich verbonden aan Duurzaam Gebouwd.
dé site waarop alle ontwikkelingen, projecten en initiatieven uit Almere te vinden zijn: schone energie, duurzaam bouwen, schoon vervoer, duurzaam ondernemen, en nog veel meer........
alpha-energieadvies_website-def14006010.jpg alpha-energieadvies_website-def14006009.jpg alpha-energieadvies_website-def14006008.jpg
Cradle to Cradle
Duurzaam Amsterdam
het ambitieuze programma van Amsterdam om in 2040 op basis van 4 duurzame pijlers (klimaat en energie, duurzame bereikbaarheid en luchtkwaliteit, duurzame innovatieve economie, en materialen en consumenten) tot een duurzame metropool uitgegroeid te zijn
alpha-energieadvies_website-def14006007.jpg alpha-energieadvies_website-def14006006.jpg alpha-energieadvies_website-def14006005.jpg alpha-energieadvies_website-def14006004.jpg
Kenniscentrum InfoMil
alpha-energieadvies_website-def14006003.gif alpha-energieadvies_website-def14006002.gif
dé Nederlandse site met een overzicht van vele projecten en initiatieven op dit gebied. Energiezuinige producten en gebouwen, integraal ontwerpen met het oog op hergebruik van de grondstoffen in de afvalfase van een product: de nieuwe industriële revolutie.
Duurzaam Almere
op deze site veel nieuws over nieuwe projecten betreffende huisvestiing, gebouwen, duurzaamheid, MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en ook een toegang tot een kennisbank.
alpha-energieadvies_website-def14006001.jpg
Milieu Centraal
Alles over energie en milieu in het dagelijks leven: zuinige combiketel, zonneboiler ...doen?, energiebesparing, vloerisolatie, andere auto kopen? Met interactieve online-tests, en een programma om uw eigen huishoudelijk energieverbruik te vergelijken met het gemiddelde. Adviezen over dak-, vloer- en gevelisolatie, HR-glas en doucher-WTW.