Alpha Energie-advies levert integrale adviezen : energiebesparing, verlichting, ventilatie, binnenklimaat en bouwfysische aspecten

Alpha Energie-advies

Maatwerkadviezen voor utiliteitsgebouwen
In bestaande utiliteitsgebouwen is volgens schatting van vele deskundigen, en op grond van onze eigen ervaring, een reductie van 5 tot 35 procent in het energieverbruik mogelijk, zonder grote investeringen, vaak alleen al door een betere afstelling van de installaties. Verder geeft een maatwerkadvies de informatie die nodig is om doelgericht energiebesparende aanpassingen van de gebouwschil en in de installaties tegen geringe meerkosten aan te brengen door opname ervan in het meerjarenonderhoudsplan (MJO). Deze investeringen kunnen dan plaatsvinden op de "natuurlijke" momenten. Als hulpmiddel gebruiken wij hierbij o.a. het geattesteerde Vabi EPA-U-programma.
Quick scan voor mogelijkheden energiebesparing
Met behulp van het programma Energiebesparingsverkenner kan Alpha Energie-advies in korte tijd de besparings- mogelijkheden voor uw utiliteitsgebouw op een rijtje zetten. Deze methode is gebaseerd op de effecten van verbetering van de isolatie van de gebouwschil en van de installaties, en maakt de gevolgen daarvan zichtbaar in reductie van elektriciteits- en gasverbruik, reductie van CO2, en verbetering van het energielabel. Verder wordt de terugverdientijd van de te treffen maatregelen aangegeven. Deze informatie is eigenlijk onmisbaar bij het opstellen en actualiseren van een meerjarenonderhoudsplan (MJO).
Analyse van uw energieverbruiksgegevens
Een analyse van de (meet)gegevens van de energienota van uw gebouw kan tot grote besparingen leiden. Onderzoek van het patroon van het dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse verbruik en een koppeling daarvan aan onze grote kennis van normale verbruikspatronen in soortgelijke gebouwen en van de mogelijkheden om dit te veranderen voeren dan bijna vanzelf tot de besparingsmogelijkheden.
Tevens blijkt dan ook of het door u gecontracteerde vermogen niet te groot is. Als u daar meestal (ver) onderblijft, betaalt u maandelijks (veel) te veel. Wij lichten u graag verder in.
Hulp bij het opstellen van een Programma van Eisen
Het opstellen van het PvE is een cruciaal punt in elk (ver)bouw(ings)proces. Maar al te vaak wordt door de verschillende partijen volstaan met het inbrengen van standaard-concepten en kengetallen, en vindt daarop door of namens de opdrachtgever geen sturing plaats. Daardoor komt de integratie tussen gebouwstructuur en installaties, tussen de verschillende installaties en tussen het toekomstige gebruik van het gebouw en de daarbij behorende interne warmteproductie (aantal werknemers, apparatuur etc.) niet voldoende tot stand. Resultaat: een slecht binnenklimaat en een jaren slepend proces van inregelen en aanpassen om tot een leefbaar binnenklimaat te komen.
Maar het kan beter en goedkoper: bij het opstellen van het PvE kiezen voor een integrale benadering en zo alle ellende en kosten voorkomen. Alpha Energie-advies wil zijn expertise graag inzetten om u daarbij te helpen.
Hulp bij het opstellen van een MJO of DMOP
Zo goedkoop mogelijk aanbrengen of invoeren van energiebesparende maatregelen is uiteraard gewenst. Daarom is het van groot belang om dat op de "natuurlijke" momenten te doen. Dat zijn de momenten waarop (groot) onderhoud van gebouwdelen of -constructies plaatsvindt, of vervanging van (delen van) installaties. Die momenten zijn of worden in het meerjarenonderhoudsplan (MJO) of in het duurzaam meerjarenonderhoudsplan (DMOP) vastgelegd. Op die natuurlijke momenten is het meestal mogelijk om tegen geringe meerkosten (en daarom met korte terugverdientijden) energiebesparende maatregelen te nemen.
Bijvoorbeeld aanbrengen van dakisolatie indien de dakbedekking toch moet worden vervangen. En bij vervanging van een installatie aan het einde van de levensduur is een keuze voor een energiezuiniger installatie met aan de nieuwe situatie in het gebouw aan gepaste eigenschappen en capaciteit energiebesparend Ún goedkoper, -qua afschrijving en qua exploitatie. Indien elektrische stoombevochtiging aanwezig is, leidt vervanging door adiabatische bevochtiging tot een veel lager elektriciteitsverbruik en kan het gecontracteerd vermogen per bevochtiger met 20 tot 50 kW teruggebracht worden.
Inhuur van deskundigen
Inhuur van deskundigen voor inzet ervan in uw eigen organisatie is ook mogelijk. Wij beschikken over een netwerk van deskundigen op het gebied van energieprestatie, bouwkundige adviezen, installatietechnische adviezen en inregeling van werktuigbouwkundige installaties. Neemt u vrijblijvend contact met ons op voor nadere informatie.
Diensten